EBE a.s.

O spoločnosti

EBE Slovakia, spol. s r.o. (EBE SK) je dcérskou spoločnosťou zahraničnej akciovej spoločnosti European Business Enterprise, a.s. (www.ebe.cz) EBE SK, rovnako ako jeho materská spoločnosť, je technologickou a poradenskou spoločnosťou v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).

Hlavnou špecializáciou spoločnosti sú informačné systémy verejnej správy a komunikácie s občanmi. EBE SK sa zameriava predovšetkým na individuálne zákaznícke riešenia, ktoré je schopné vyvinúť a dlhodobo udržiavať. Spoločnosť v rámci portfólia svojich činností kladie dôraz hlavne na kvalitu a potreby koncového užívateľa. Efektívne a optimálne riešenie je v rámci skupiny Europen Business Enterprise, t.j. aj v spoločnosti EBE SK vždy na prvom mieste.

Dlhodobé záujmy spoločnosti European Business Enterprise, a.s. na slovenskom trhu v oblasti IKT, vyústili v roku 2006 v proces založenia vlastnej pobočky v Bratislave. Na základe celkovej firemnej stratégie, a s ohľadom na firemnú značku, nesie od roku 2007 toto zastúpenie spoločnosti pre slovenský trh názov EBE Slovakia, spol. s r.o., t.j. EBE SK. Cieľom spoločnosti je vytvoriť pre slovenských užívateľov plnohodnotné databázové riešenie poskytujúce komplexné informácie z verejnej správy Slovenskej republiky, a zároveň snaha poskytnúť slovenským klientom profesionálne služby v oblasti IKT. V tomto ohľade má spoločnosť European Business Enterprise, a.s. prostredníctvom svojho zastúpenia v SR čo ponúknuť. EBE SK sa tak pri realizácií vlastných projektov opiera nielen o zázemie a bohaté skúsenosti materskej spoločnosti v zahraničí, ale aj o certifikáciou kvality podporený profesionálny prístup ku klientským požiadavkám a spôsobu ich riešenia.


EBE © Copyright 2000-2018, všetky práva vyhradené

Zobraziť mobilnú | klasickú verziu